ADS

Jang Jung Eun Outdoor

Model Jang Jung Eun’s outdoor photoshoot in leisure style.

Korean model Jang Jung Eun

Korean model Jang Jung Eun

Korean model Jang Jung Eun

Korean model Jang Jung Eun

Korean model Jang Jung Eun

Credits: As tagged, Bleukara, via Cutekorean

Related Photos
Jang Jung Eun P&I 2012
Jang Jung Eun Dungeon & Fighter 2011
Jang Jung Eun Seoul Motor Show 2011
Kim Ha Yul Outdoor Photoshoot
ADS