ADS

Lee Ji Min Black Mini Dress

Model Lee Ji Min looks so hot in black mini dress for an outdoor photoshoot.

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Lee Ji Min black mini dress

Credits: iku, Chang Woo, via Cutekorean

Related Photos
Ryu Ji Hye Mini Dress
Lee Mi Hyun White Dress
Lee Mi Hyun Green Mini
Kim Ha Yul Black & White
ADS