ADS

Kang Yui Short Hair

Korean model Kang Yui’s outdoor photoshoot with a short hairstyle.

Kang Yui short hair

Kang Yui short hair

Kang Yui short hair

Kang Yui short hair

Kang Yui short hair

Kang Yui short hair

Credit: Cutekorean (via)

Related Photos
Kang Yui P&I 2011
Kang Yui Car of The Year
Kang Yui Nakie
Kang Yui Korean Village
ADS