ADS

Ju Da Ha Garden Style

Cute Korean model Ju Da Ha’s outdoor photoshoot in a pretty dress.

Korean model Ju Da Ha photoshoot

Korean model Ju Da Ha photoshoot

Korean model Ju Da Ha photoshoot

Korean model Ju Da Ha photoshoot

Korean model Ju Da Ha photoshoot

Korean model Ju Da Ha photoshoot

Credits: Juns (Korean)

Related Photos
Im Yoona Eider Style
Girls’ Generation Style Icon Awards 2011
Lee Ji Min Garden Girl
Min Hyo Rin Sehen Musical & Style
ADS