ADS

Ju Da Ha G-STAR 2012

Korean model Ju Da Ha looks cute and sexy at G-STAR 2012 for T Store mobile phone service retailer.

Korean model Ju Da Ha G-star 2012

Korean model Ju Da Ha G-star 2012

Korean model Ju Da Ha G-star 2012

Korean model Ju Da Ha G-star 2012

Korean model Ju Da Ha G-star 2012

Credits: Tekunv (Korean), via Koreangirlshd

Related Photos
Ju Da Ha & Heo Yun Mi DDGT 2012 (R6)
Jung Se On G-STAR 2011
Han Ga Eun G-STAR 2015
Hwang Mi Hee G-STAR 2011
ADS