ADS

Im Ji Hye CJ Super Race 2011 (R2)

Sexy Korean race queen Im Ji Hye at Round 2 of the 2011 CJ Super Race with Inje Autopia racing team.

Im Ji Hye CJ Super Race 2011

Im Ji Hye CJ Super Race 2011

Im Ji Hye CJ Super Race 2011

Im Ji Hye CJ Super Race 2011

Credits: K.Top, Lawel, via Cutekorean

Related Photos
Hwang Mi Hee CJ Super Race 2011 (R1)
Im Min Young CJ Super Race R5 2011
Hwang Mi Hee CJ Super Race 2011 R5
Ryu Ji Hye CJ Super Race 2012 (R4)
ADS